FAQs Complain Problems

श्री महादेवा इ. बो.स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
दिवश राजबंशी
विद्यालयको ईमेल: 
bholamana51@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८१४३९३७९८
विद्यालयको ठेगाना: