FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री पाथिभरा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी अरुण कुमार चौधरी ९८४२२७९६८४
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री सुनवर्षी मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी यज्ञकुमार निराैला ९८४२२५०९७२
श्री जनता मा.वि (ठकठकिया ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -९ सरकारी ईश्वर खनाल ९८४४६९८७३०
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री आधारभूत विद्यालय आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी रमन यादव ९८१९०६९४२२
श्री रत्नडिक आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९ सरकारी नित्यानन्द गौतम ९८४२१२८८८०
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४
श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६ सरकारी लक्ष्मी प्र.कोइराला ९८४२०९९६९६, ९८११०३८१३५
श्री वालविकास आ.वि (धाद्रा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९ सरकारी हेमराज गाैतम ९८४२११०८७५

Pages