FAQs Complain Problems

श्री रत्नडिक आ.वि.

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
नित्यानन्द गौतम
विद्यालयको ईमेल: 
shreerantadikbasicschool@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२१२८८८०
विद्यालयको ठेगाना: