FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौटsort descending प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री मा.वि.लेटि गोविन्दपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी मेघनाथ कोइराला ९८४२०४१०९८
श्री जनता मा.वि (ठकठकिया ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा सरकारी ईश्वर खनाल ९८४४६९८७३०
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री सुनवर्षी मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी यज्ञकुमार निराैला ९८४२२५०९७२
श्री आधारभूत विद्यालय आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर सरकारी रमन यादव ९८१९०६९४२२
श्री रत्नडिक आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा सरकारी नित्यानन्द गौतम ९८४२१२८८८०
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४
श्री सौठा माध्यमिक विद्यालय ( सौठा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी लक्ष्मी प्र.कोइराला ९८४२०९९६९६, ९८११०३८१३५
श्री वालविकास आ.वि (धाद्रा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९,ईटहरा सरकारी हेमराज गाैतम ९८४२११०८७५

Pages