FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री स्टार मोडल ‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‍‍‍इ.एकाडेमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया dinesh.bista9942@gmail.com संस्थागत नारायण प्र.सिंह ९८१७३६३९२६
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया kumarkathet000@gmail.com सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री युवामुन एकाडेमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया rameshkumarsingh145@gmail.com संस्थागत नारायण ताजपुरिया ९८१९३३७७७४
श्री मा.वि.झुर्किया माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया shreemavijhurkiya@gmail.com सरकारी देवेस प्रसाद सिंह ९८१४३३७४६९
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया info.edu@gmail.com सरकारी अन्नत लाल राजवंशी ९८४२४३४२४२
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया kamalsraj1957@gmail.com सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री सनफ्लावर इ.बाेर्डिङ्ग स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा thalbahaduradhikari@gmail.com संस्थागत धनेश्वर प्र.सिंह ९८२४३६९४२७
श्री सनलाइट मोडल इ.एकाडेमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा adhikarykhem@gmail.com संस्थागत खेम अधिकारी ९८५२०२९०९७
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा sahataj98079@gmail.com सरकारी सहदेव सिंह ताजपुरिया ९८०७९५८९८४
श्री बालबालिका आ.वि.(चौकिघाट ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा shankarpokhrel37@gmail.com सरकारी शंकर पोखरेल ९८०७०२४२११

Pages