FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगानाsort descending विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री साइनिङ स्टार इ.बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा संस्थागत सावित्र आचार्य ९८१४३७२०७७
श्री ओम्कारेश्वर आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी खगेन्द्र ब.राई ९८५२०३५११८
श्री कालिका आ.वि.(केसरबारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -६,सौंठा सरकारी पुण्य प्र.पोख्रेल ९८४२२२४४४२
श्री मुनाल आदर्श विद्या सदन माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा संस्थागत इन्द्र सुब्बा ९८४२०८५८९८
श्री पाथिभरा इ.बो.स्कुल माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा संस्थागत छवि बास्कोटा ९८४२०९४६७३
श्री सिजुवा मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी हस्त ब.राई ९८४२४८४८८४ , ९८१२३९७१५६
श्री संस्कृत आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी लेख ब.बस्नेत ९८४२०८४२१२, ९८१४३०४६१८
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी इश्वर ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३

Pages