FAQs Complain Problems

श्री पाथिभरा इ.बो.स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
छवि बास्कोटा
विद्यालयको ईमेल: 
pathivara367@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२०९४६७३
विद्यालयको ठेगाना: