FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्sort descending विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री कट्नु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी भोजराज कट्टेल ९८४२०९८००७
श्री स्टार मोडल ‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‍‍‍अ‌‌‌.एकाडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत नारायण प्र.सिंह ९८१७३६३९२६
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री पाथिभरा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८ सरकारी अरुण कुमार चौधरी ९८४२२७९६८४
श्री सनलाइट मोडल इ.एकाडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत खेम अधिकारी ९८५२०२९०९७
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१ सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री युवामुन एकेडमी आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४ संस्थागत नारायण ताजपुरिया ९८१९३३७७७४
श्री मा.वि.केन्द्र नं.२ (महादेवा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३ सरकारी सहदेव ताजपुरिया ९८४४४२१७१४
श्री आधारभूत विद्यालय आधारभूत रतुवामाई वडा नं -५ सरकारी रमन यादव ९८१९०६९४२२
श्री रत्नडिक आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -९ सरकारी नित्यानन्द गौतम ९८४२१२८८८०

Pages