FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।(सम्वन्धित निर्माण सेवा ) ७७/७८ 12/28/2020 - 16:54 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
म्यादी सुरक्षाकर्मी पदको लागि आवेदन दर्ता गर्ने सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 05/24/2020 - 14:24
सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७६/७७ 05/22/2020 - 12:04
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७६/७७ 05/18/2020 - 16:44
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७६/७७ 05/14/2020 - 21:29
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय पत्र सम्वन्धमा ।(श्री सम्वन्धित निर्माण सेवा)) ७६/७७ 05/11/2020 - 20:55
शिलवन्दी दरभाउपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 04/17/2020 - 18:15
शिलवन्दी दरभाउपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने म्याद सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 04/14/2020 - 12:18
शिलवन्दी दरभाउपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 04/09/2020 - 17:02
शिलवन्दी दरभाउपत्र खरिद तथा दाखिला गर्ने म्याद थप सम्वन्धि सूचना । ७६/७७ 04/01/2020 - 14:53

Pages