FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 04/05/2019 - 13:47 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/31/2019 - 13:29 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 03/28/2019 - 12:38 PDF icon रतुवामाई निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना पत्र
बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/25/2019 - 17:38 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/25/2019 - 17:34 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सडक कालोपत्रे,भवन तथा कल्भर्ट निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 03/18/2019 - 15:11 PDF icon रतुवामाई सडक कालोपत्रे,भवन तथा कल्भर्ट निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना
सडक निर्माण/ स्तरोन्नति तथा विद्युत विस्तार कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि संशोधित सूचना । ७५/७६ 02/15/2019 - 11:19 PDF icon सडक निर्माण.स्तरोन्नति तथा विद्युत विस्तार बोलपत्र संशोधित सूचना
निर्माण तथा मर्मत कार्यको बोलपत्र दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 02/13/2019 - 12:48 PDF icon रतुवामाई निर्माण मर्मत कार्य बोलपत्र., PDF icon रतुवामाई निर्माण मर्मत बोलपत्र विवरण
सडक निर्माण/ स्तरोन्नति तथा विद्युत विस्तार कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 02/03/2019 - 11:56 PDF icon रतुवामाई सडक निर्माण बोलपत्र , PDF icon रतुवामाई सडक निर्माण बोलपत्र
विधुत ट्रान्सफर्मर खरिद तथा ढुवानी कार्यको बोलपत्र आव्हान सूचना संशोधन भएको सम्वन्धि सूचना। ७५/७६ 11/05/2018 - 10:48

Pages