FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (Letter of Intent )। ७५/७६ 05/03/2019 - 09:55
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 05/01/2019 - 16:02
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 05/01/2019 - 16:00
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 04/05/2019 - 13:48 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना
आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 04/05/2019 - 13:47 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्वन्धि सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/31/2019 - 13:29 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 03/28/2019 - 12:38 PDF icon रतुवामाई निर्माण कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्वन्धि सूचना पत्र
बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/25/2019 - 17:38 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र/दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । ७५/७६ 03/25/2019 - 17:34 PDF icon रतुवामाई बोलपत्र / दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
सडक कालोपत्रे,भवन तथा कल्भर्ट निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७५/७६ 03/18/2019 - 15:11 PDF icon रतुवामाई सडक कालोपत्रे,भवन तथा कल्भर्ट निर्माण कार्यको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना

Pages