FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्युतीत खरिद प्रणाली (E-GP) मा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धि जरुरी सूचना । ७६/७७ 03/25/2020 - 19:20
शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । ७६/७७ 03/17/2020 - 10:17 PDF icon शिलवन्दी वोलपत्र दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुँदा सम्झौता गर्न आउनुहुन । ७६/७७ 03/13/2020 - 14:40
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 03/05/2020 - 13:25
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 03/05/2020 - 12:54
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 03/05/2020 - 12:54
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 03/05/2020 - 12:52
बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुँदा सम्झौता गर्न आउनुहुन । ७६/७७ 02/24/2020 - 10:27
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 02/24/2020 - 10:25
बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयपत्र सम्वन्धमा । ७६/७७ 02/11/2020 - 18:47

Pages