FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 01/29/2023 - 18:23
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 01/23/2023 - 14:38
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 01/20/2023 - 12:10
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 01/19/2023 - 12:08 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशय
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 01/09/2023 - 13:16
यस नगरपालिकाको मिति २०७९/०८/२१ गते राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन भएको सूचना सुधार गरिएको सम्वन्धि सूचना । ७९/८० 12/21/2022 - 11:40
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 11/29/2022 - 16:22 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !
वर्णशंकर मकैको बीउ खरिदको बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सूचना । ७९/८० 10/14/2022 - 17:11
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री गजबक्रम सापकोटा कन्स्ट्रक्सन,कचनकवल,झापा) ७८/७९ 07/01/2022 - 22:07 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हुदा सम्झौता गर्न आउनुहुन..pdf
बोलपत्र स्वीकृत भएको हुँदा सम्झौंता गर्न आउनुहुन ! (श्री ईनोभेसन कन्सट्रकसन प्रा.लि.,दमक,झापा) ७८/७९ 07/01/2022 - 22:05 PDF icon ईनोभेसन कन्सट्रकसन

Pages