FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 05/31/2023 - 17:08 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 05/31/2023 - 17:07 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 05/07/2023 - 14:12 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 05/04/2023 - 20:36 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !
बोलपत्र आह्वानको सूचना । ७९/८० 03/23/2023 - 10:27 PDF icon Invitation for bids 4x24.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको पत्र । ७९/८० 02/23/2023 - 19:59 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको पत्र ।
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 02/22/2023 - 17:50 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा सहभागिता सम्वन्धमा ! (सहकारी संघ/संस्था हरु सबै) ७९/८० 02/17/2023 - 17:09 PDF icon तेश्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा सहभागिता सम्वन्धमा
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 02/14/2023 - 13:43 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ! ७९/८० 02/03/2023 - 12:47 PDF icon आशयको सुचना राजवंशी भवन.pdf

Pages