FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री जनकल्याण छेतन आ.वि.(कुटुमगंज ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर krishnatajpuriya74@gmail.com सरकारी कृष्ण प्रसाद ताजपुरिया ९८११०३९३६०
श्री शारदा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर bimalkydv@gmail.com सरकारी बिमल कुमार यादव ९८४२१२८६८५
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर rajkumarrajbanshi500@gmail.com सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर info.edu@gmail.com सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री एजाजिया मदर्शा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर miyanalam12@gmail.com मदर्शा इसुफ मियाँ ९८१९३०४६७४

Pages