FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको प्रमाणित हार्ड र सफ्ट कपी उपलब्ध गराई दिने वारे सबै वडा कार्यालयहरुको लागि जरुरि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: