FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिमा रोक लगाइएको जानकारी सम्बन्धमा ।

वैदेशिक रोजगार सन्त्तती छात्रवृती कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे सूचना ।

रतुवामाई नगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो-Logo) निर्माण गर्ने सम्वन्धि सूचना।