FAQs Complain Problems

रतुवामाई न.पा. भित्र रहेका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि रकम निकासा सम्वन्धि सूचना ।

सूचना !      सूचना !!    सूचना !!!

 

यहि मिति २०७५/०९/११गते रतुवामाई न.पा. भित्र रहेका सम्पुर्ण सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि तपसिलका विषयमा रकम निकासा गरिएको वारे सूचना ।

 

तपसिल:

१. प्राविधिक धार तर्फ एकमुस्ट

२. अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने शिक्षकहरुको पारिश्रमिक ( कार्तिक – पौष )

३. बिद्यालय कर्मचारीहरु र स.का. हरुको प्रोत्साहन भत्ता (कार्तिक –पौष)

४. धार्मिक बिध्यालय (मदर्सा) हरुको अनुदान निकासा

५. बिद्यालय संचालन तथा व्यवस्थापन खर्च – एकमुस्ट

६. वि .सु.यो , विव्यसको क्षमता विकासका लागि अन्तरक्रिया /अभिभावक शिक्षा /अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको एकमुष्ट निकासा

७. सामाजिक परिक्षण ,आर्थिक लेखा परिक्षण, बिद्यार्थी रिपोर्ट कार्ड, तथ्यांक व्यवस्थापन, बुलेटिन प्रकाशन

८. मावि तहको लागि इन्टरनेट महशुल भुक्तानी

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: