FAQs Complain Problems

रतुवामाई नगरपालिका नगर कार्यपालिका बैठकको मिति २०८१ साल असार ७ गतेको निर्णयानुसार छनौट भई स्वीकृत भएको नगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह।

रतुवामाई नगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह Nepali
रतुवामाई नगरपालिकाको प्रतिक चिन्ह English

आर्थिक वर्ष: