FAQs Complain Problems

रतुवामाई नगरपालिकाको Email ID (info@ratuwamaimun.gov.np)मर्मत प्रक्रियामा भएकोले, नगरपालिकालाई पठाउनु पर्ने सूचना तथा कागजात email ID(ratuwamaimunicipalityinfo@gmail.com) मा पठाउन अनुरोध छ |

आर्थिक वर्ष: