FAQs Complain Problems

रतुवामाई नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडाहरुमा रहेको स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट तोकिएको लक्षित वर्गहरुका लागि भेरोसेल खोप कार्यक्रम।