FAQs Complain Problems

मठ मन्दिर, मस्जिद, चर्च तथा गुम्बाहरुको विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा ।(श्री सम्वन्धित व्यक्तिहरु तथा वडा कार्यालयहरु सबै)

विवरण उपलब्ध गराईदिने सम्बन्धमा.

आर्थिक वर्ष: