FAQs Complain Problems

नगरपालिको कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०८०/०३/३१ गते आईतवार १(एक)दिन बन्द रहने सम्वन्धि सूचना ।

नगरपालिको कार्यालयबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरु मिति २०८०/०३/३१ गते आईतवार १(एक)दिन बन्द रहने सम्वन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: