FAQs Complain Problems

जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको नागरिकका सन्तानले बंशजको नागरिकता लिनको लागि पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरु सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ! ( श्री सबै वडा कार्यालय )

नागरिकता सम्बन्धी

आर्थिक वर्ष: