FAQs Complain Problems

जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु सम्वन्धमा।

 नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु
 नागरिकता प्राप्तिका लागि पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

आर्थिक वर्ष: