FAQs Complain Problems

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धि जानकारी सम्वन्धमा ।

गैरआवासीय  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धि जानकारी सम्वन्धमा ।

आर्थिक वर्ष: