FAQs Complain Problems

रोजगारमुलक सेवा

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धि जानकारी सम्वन्धमा ।

रतुवामाई नगरपालिकाको आ.व. २०७८/७९ मा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरुको प्राथमिकताक्रम निर्धारण सूची

प्र.म.रो.का.को ०७६/०७७ को वार्षिक प्रतिवेदन |