FAQs Complain Problems

एम.आई.एस. अपरेटर तथा फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूचीमा परेका उमम्मेदवारहरुका लागि सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ताको मिति, समय र स्थान तोकिएको सम्वन्धि सूचना ।

सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धमा सूचना सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ता सम्वन्धमा सूचना .

सीप परिक्षण तथा अन्तर्वार्ताको दिन प्रवेश पत्र अनिवार्य लिएर आउनुहुन अनुरोध छ ।

आर्थिक वर्ष: