FAQs Complain Problems

श्री वालविकास आ.वि (धाद्रा )

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
हेमराज गाैतम
विद्यालयको ईमेल: 
walwikasah78@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४२११०८७५
विद्यालयको ठेगाना: