FAQs Complain Problems

श्री राष्ट्र निर्माण सेकेन्डरी स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
विश्वास ढकाल
विद्यालयको ईमेल: 
rastranirmanschool@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०४१६१२
विद्यालयको ठेगाना: