FAQs Complain Problems

श्री मुनलाइट मोडल इ.एकाडेमी

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
कृष्ण प्रसाद ढकाल
विद्यालयको ईमेल: 
adhikarykhem@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०३१५१९
विद्यालयको ठेगाना: