FAQs Complain Problems

श्री बालज्योति इ.बो.स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
खड्ग ब.राजवंशी
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८०७३७९३८८
विद्यालयको ठेगाना: