FAQs Complain Problems

श्री दाम्राभिट्टा इङ्गलिस स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
याम कार्की
विद्यालयको ईमेल: 
universal.damrabhitta@gmail.com
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८४१११६५७९