FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ । ७५/७६ 02/19/2019 - 12:20 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५
रतुवामाई न.पा. मा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 01/21/2019 - 13:33 PDF icon रतुवामाई न.पा. मा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५
रतुवामाई नगरपालिकामा घर निर्माण गर्दा अप्नाउनु पर्ने सहरी योजन तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५ । ७६/७७ 01/01/2019 - 20:45 PDF icon सहरी योजन तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०७५
आ.व. २०७५/७६ रतुवामाई नगरपालिकाको आर्थिक ऐन । ७५/७६ 12/23/2018 - 10:51 PDF icon रतुवामाई नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf
आ.व. २०७५/०७६ रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन । ७५/७६ 12/23/2018 - 10:48 PDF icon रतुवामाई नगरपालिकाको विनियोजन ऐन २०७५.०३.१०

Pages