FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्sort descending विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी इश्वर ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा मो. ताहिर आलम ९८०५३३७८९२
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी लेखराम बोसाक ९८१५३५५०९४
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री महादेवा इ. बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा संस्थागत दिवश राजबंशी ९८१४३९३७९८
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री मुनलाइट मोडल इ.स्कुल माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया संस्थागत कृष्ण ढकाल ९८५२०३१५१९

Pages