FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जनता आ.वि (डाँगीटोल ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा jantaschoold@gmail.com सरकारी इश्वरराज ढूङ्गाना ९८४२०७१७५९
श्री मदर्सा आहले सुन्नत गरिव आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक miyanalam12@gmail.com मदर्शा मो. ताहिर हुसेन ९८०५३३७८९२
श्री जनसेवा आ.वि. (काठगाडा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया info.edu@gmail.com सरकारी अन्नत लाल राजवंशी ९८४२४३४२४२
श्री हिमालय.आ.वि.(कपरसुका ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -७,सिजुवा vidyalayahimalaya@gmail.com सरकारी थलबहादुर अधिकारी ९८४२१९३५२६
श्री महादेवा इ. बो.स्कुल आधारभूत रतुवामाई वडा नं -३,महादेवा bholamana51@gmail.com संस्थागत दिवश राजबंशी ९८१४३९३७९८
श्री नेपाली रमनिया मदर्सा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -२,कस्टु चौंक मदर्शा सजाद आलम ९८०४०३९५६६
श्री महाराजस्थान आ.वि.(पैयामारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया kamalsraj1957@gmail.com सरकारी कमल सिंह राजवंशी ९८१७३९०४३१
श्री दुर्गा मा.वि.(दाम्राभिट्टा ) माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा j.katuwal2027@gmail.com सरकारी जित ब.कटुवाल ९८४२०६८१०२, ९८१७३३८८३३
श्री सरस्वती मा.वि., कल्याणपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर सरकारी नर्वदा अधिकारी ९८४२०८६४११
श्री मुनलाइट मोडल इ.एकाडेमी माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया adhikarykhem@gmail.com संस्थागत कृष्ण प्रसाद ढकाल ९८५२०३१५१९

Pages