FAQs Complain Problems

विद्यालयको विवरण

विद्यालयको नाम विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस् विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको ईमेल विद्यालयको प्रकार छनौट प्र.अ.को नाम प्र.अ.को सम्पर्क नं. स्थापना मिति
श्री जानकी आ.वि.(सिंघाडी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया bholaman51@gmail.com सरकारी भोलामान अधिकारी ९८४२०९८४३८
श्री महेन्द्र आ.वि.(भुल्काडुब्बा ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा mahendrabasics@gmail.com सरकारी दुृर्गा सुन्दास ९८६०३९८९३४
श्री शारदा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर bimalkydv@gmail.com सरकारी बिमल कुमार यादव ९८४२१२८६८५
श्री लक्ष्मी आ.वि (सिँघारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -४,झुर्किया kumarkathet000@gmail.com सरकारी कुमार कठेत ९८४२१७६३१०
श्री कट्नु आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा kattelbhojaraj123@gmail.com सरकारी भोजराज कट्टेल ९८४२०९८००७
श्री जनता आ.वि.(सोनापुर ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर rajkumarrajbanshi500@gmail.com सरकारी राजकुमार राजवंशी ९८११०२६००४
श्री मा.वि.लेटि गोविन्दपुर माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर mavileti2014@gmail.com सरकारी मेघनाथ कोइराला ९८४२०४१०९८
श्री पाथिभरा आ.वि. आधारभूत रतुवामाई वडा नं -८,दाम्राभिट्टा ac7752471@gmail.com सरकारी अरुण कुमार चौधरी ९८४२२७९६८४
श्री जनसेवा आ.वि.( चुनिमारी ) आधारभूत रतुवामाई वडा नं -१.कल्याणपुर info.edu@gmail.com सरकारी अन्नतलाल राजवंशी ९८४२४३४२४४
श्री सुनवर्षी मा.वि. माध्यमिक रतुवामाई वडा नं -५,गोविन्दपूर ykniraula@gmail.com सरकारी यज्ञकुमार निराैला ९८४२२५०९७२

Pages