FAQs Complain Problems

श्री राइजिङ नेपाल बो.स्कुल

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस्:

विद्यालयको प्रकार छनौट:

प्र.अ.को नाम: 
विश्वनाथ राय
प्र.अ.को सम्पर्क नं.: 
९८५२०२४१७४
विद्यालयको ठेगाना: